INFORMACIÓ SOBRE L'INICI DEL CURS 2021-22

INFORMACIÓ SOBRE L’INICI DEL CURS 2021-22

Benvolguda professora, benvolgut professor 

Us trasllade la informació que se’ns ha comunicat per part de la directora general d’Universitats de la Generalitat Valenciana, i el director general de l’AVAP, en la reunió mantinguda el passat divendres 7 de maig amb les vicerectores i els vicerectors de les universitats públiques valencianes amb competència en Estudis. En aquesta reunió es van tractar dos assumptes d’importància: l’inici del curs 2021-22 i la possibilitat de mantenir la docència en línia o semipresencial a partir d’aquesta data en les nostres titulacions.

L’inici del curs 2021-22 està previst que es faça de manera dual, per tant, igual que s’ha desenvolupat aquest curs 2020-21. El motiu és que no està garantit que per a aquesta data s’haja aconseguit prou immunitat col·lectiva com perquè se’ns autoritze una presencialitat plena o quasi plena. De moment, la normativa vigent més actual sobre això són les «Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut contra la COVID-19 per a centres universitaris en el curs 2020-21», en l’última versió del passat 11 de març (publicada només en castellà), que estableixen l’obligació de mantenir 1,5 m de distància interpersonal, tant en la docència com en els exàmens. Per tant, mentre no hi haja una norma diferent, aquest és el criteri establit.

No obstant això, aquesta informació és provisional i està sotmesa a possibles canvis. L’alçament de l’estat d’alarma ha implicat l’aplicació de mesures de més flexibilitat en alguns llocs, com ara els espais de culte, on es permeten capacitats del 75%. Si s’estengueren aquestes mesures als centres universitaris, la presència de l’alumnat podria ser més gran que l’actual. Cal recordar que segons les previsions del Govern, al setembre encara no estarà vacunat el grup d’edat de 18-30 anys, per la qual cosa –si això es confirma– l’alumnat no estaria immunitzat per a principi de curs, i això explicaria també l’inici amb docència dual. Qualsevol canvi en aquest sentit serà comunicat amb antelació, però de moment, aquesta és la situació amb què hem de planificar l’inici del curs 2021-22, d’acord com se’ns ha indicat des de la Direcció General d’Universitats.

La segona qüestió és la relativa a la possibilitat que les assignatures (o fins i tot les titulacions) mantinguen un format semipresencial o en línia per al curs que ve. La resposta tant de la DGU com de l’AVAP va ser clara i contundent: si en la memòria verificada de la titulació no figura una modalitat semipresencial o en línia, s’ha de sol·licitar una modificació de la memòria. Com que l’inici del curs serà dual, hi ha una situació d’excepcionalitat per a la docència del primer semestre, com ha ocorregut fins ara, però tan prompte com es torne a la presencialitat no se’ns autoritzarà a impartir docència en línia o semipresencial si no està arreplegat així en la memòria de la titulació. En aquest Vicerectorat, s’han rebut ja diverses consultes en aquest sentit, per la qual cosa s’anima als Centres i a les Comissions Acadèmiques de Titulació que valoren la conveniència d’iniciar un procés de modificació cap a ensenyaments semipresencials, si és que es volen mantenir aquestes modalitats de docència per al futur. No obstant això, atès que la tramitació d’aquestes modificacions es prolonga diversos mesos i l’inici del curs serà dual, durant el primer semestre l’AVAP sí que ens permetrà la docència en línia sense necessitat de cap modificació.

 

Alacant, 10 de Maig de 2021


Francisco Torres
Vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües